NAPOTKI ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE

14. 05. 2020

V skupnih prostorih večstanovanjskih stavb se srečuje večje število ljudi, kar povečuje verjet-nost za prenos okužbe. Vsak izmed nas lahko k preprečevanju širjenja COVID-19 prispeva z upoštevanjem preventiv-nih ukrepov:
? Vzdržujemo ustrezno razdaljo med osebami vsaj 1,5 metra.
? Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
? V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
? Upoštevamo pravila higiene kašlja. Kihamo in kašljamo v zgornji del rokava ali robec in ne v dlan. Robec po kihanju/kašljanju odvržemo v koš za odpadke ter si umijemo ali razkužimo roke.
? Redno si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke (npr. 60 do 80 % alkohol).
? V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. ? Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Več nasvetov za preprečevanje okužbe je na voljo na naslednji povezavi. Za varnejše sobivanje v večstanovanjskih stavbah svetujemo upoštevanje še dodatnih pripo-ročil in napotkov: Čiščenje skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah
? Redno čiščenje (avle, predprostori, stopnišča, hodniki,…) z vodo in čistilnimi sredstvi (detergenti);
? v okviru rednega čiščenja naj bo še posebej skrbno čiščenje površin, ki se jih dotika veliko ljudi: - kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, - stikala v skupnih prostorih, - ograje in oprijemala v skupnih prostorih, - stikala za upravljanje dvigala in kabine dvigala, - druga oprema, kjer je mogoče pričakovati dotikanje veliko ljudi.

PRIPOROČILA ZA VEČSTANOVANJSKE STAVBE: ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV IN OPREME TER PREZRAČEVANJE, SAMOZAŠČITNO RAVNANJE UPORABNIKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Ob vhodu v večstanovanjsko stavbo naj bo nameščen podajalnik razkužila za roke, kjer je dvi-galo, naj bo v bližini dvigala. Prezračevanje
? Skupni prostori naj se učinkovito in po možnosti stalno zračijo, predlagamo, da se več-krat dnevno prezrači s hkrati odprtimi vhodnimi vrati in okni;
? v vsakem nadstropju naj bodo okna ves čas odprta;
? če je urejeno mehansko prezračevanje, naj se upoštevajo Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodilaza-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenjaokuzbe-covid-19);


? posebej je treba nameniti pozornost prezračevanju dvigal. Uporaba dvigal in stopnišč Dvigala in stopnišča so mesta, kjer se na majhnem prostoru srečuje veliko ljudi. Če je le mo-goče, naj stanovalci namesto dvigala uporabljajo stopnice. Prednost pri uporabi dvigala naj imajo osebe, ki težko hodijo po stopnicah (npr. invalidi, matere z vozički).
? Pri uporabi dvigal se moramo zavedati naslednjega: - dvigala je težko učinkovito zračiti - stikala za klic in ročaji vrat so površine, ki se jih dotika veliko ljudi, smatrati jih mo-ramo za zelo onesnažene, lahko tudi s koronavirusom;
? odpirajmo vrata in pritiskajmo gumbe dvigala in drugih stikal z razkuženimi rokami; ali uporabljamo rokavico za enkratno uporabo ali alkoholni robček ali čist papirnat robec
? ob vhodu v dvigalo naj bo koš za odpadke;
? kolikor se le da, naredimo to s komolci namesto s prsti;
? v manjših dvigalih, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra med ljudmi, naj bo na-enkrat v dvigalu samo 1 oseba, razen, če so člani istega gospodinjstva;
? če je dvigalo večje, naj bo med uporabniki vsaj 1.5 m razdalje;
? priporočamo uporabo maske;
? uporabniki naj v dvigalu še posebej dosledno upoštevajo higieno kašlja, z rokami se ne dotikajo oči, nosu, ust. Na stopnišču se zadržujmo čim manj časa. Upoštevajmo vzdrževanje razdalje med osebami vsaj 1,5 metra, pravila higiene kašlja in izogibanja dotikov obraza, oči, nosu in ust. Če nam držaji stopniščne ograje predstavljajo neobhodno pomoč pri hoji, si pred in po uporabi teh, roke umijemo ali razkužimo. Površin se ne dotikajmo po nepotrebnem.

Samozaščitno ravnanje uporabnikov Najbolj učinkoviti so tisti ukrepi, ki jih izvajamo sami. Poleg spoštovanja vseh zgoraj navedenih samozaščitnih ukrepov, upoštevamo še:
? ob vstopu v večstanovanjsko stavbo si razkužimo roke. Z razkuženimi rokami nato upo-rabimo dvigalo, se dotikamo ograje, stikal in drugih površin, ali pa uporabimo rokavico za enkratno uporabo ali alkoholni robček ali čist papirnat robec;
? ko odhajamo iz stanovanja, si pred odhodom umijemo ali razkužimo roke, da z rokami ne onesnažujemo površin v skupnih prostorih;
? po prihodu domov si temeljito umijemo roke. Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Roke, s katerimi smo se dotikali katerihkoli predmetov, so onesnažene, lahko tudi z novim koronavirusom. Čim prej si jih umijemo ali razkužimo. Z rokami se ne dotikamo obraza, še posebej ne ust, nosu in oči, preden jih ne umijemo ali razkužimo.

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777