O podjetju

28 let tradicije!

Podjetje Distor d.o.o. je nastalo v obdobju po osamosvojitvi Slovenije leta 1992. Podjetje sta ustanovila dolgoletna prijatelja Andrej Gorše in Janez Fifolt. V upravljanje je podjetje pridobilo prve objekte že v letu 1992. Večino objektov, ki smo jih pridobili v prvem obdobju upravljamo še danes.

Pomembna prelomnica podjetja je leto 1999, ko je podjetje kupilo svoje prve lastne poslovne prostore na Kavčičevi 58 v Ljubljani. Skozi vso našo zgodovino je naše podjetje sledilo zahtevam trga tudi na področju informatike. Tako smo sprotno prenavljali programsko opremo, internetne strani in posodabljali komunikacijo z uporabniki naših storitev. Tako trenutno predstavljajo sodobni načini že 40 % celotne korespondence z našimi uporabniki.

Podjetje Distor d.o.o. je velik del prihodkov namenjalo v izobraževanje lastnega kadra. V podjetju je trenutno redno zaposlenih pet sodelavcev, ki opravljajo naloge organizacije tehničnega vzdrževanja in obratovanja objektov, pripravljajo plane vzdrževanja, organizirajo Zbore lastnikov in skrbijo za pregleden obračun stroškov.

Prav tako so vsi sodelavci usposobljeni za kvalitetna pojasnila stanovanjske problematike.
Tekoče spremljanje aktualne zakonodaje, udeleževanje seminarjev in spremljanje razmer na nepremičninskem trgu pomembno vplivajo na pripravo Zborov lastnikov in korespondenco z Nadzornimi sveti in posameznimi lastniki.

Usmeritev podjetja ni v brezglavo rast, ker se želi fokusirati na uporabnike objektov, ki želijo več sodelovanja in skupnega reševanje problemov, ki nastajajo pri upravljanju in vzdrževanju poslovnih in večstanovanjskih objektov. Samo partnerski odnos med uporabniki in izvajalci daje željene rezultate. Tako lahko uresničujemo želje in se prilagajamo vsakemu objektu in potrebam lastnikom.

Distor d.o.o.

Izberite pravega - KER NAM JE MAR


SPLOŠNI PODATKI
Ime DISTOR PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV D.O.O.
Skrajšano ime: DISTOR D.O.O.
Ulica DOLENJSKA CESTA 43
Pošta 1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 55234216
Matična številka 5571952
Zavezanec za DDV: DAIščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777