Organizacijsko administrativna opravila

Naše storitve:

  • Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski hiši.
  • Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, garažah, hišniških stanovanjih in funkcionalnih zemljiščih.
  • Pomoč lastnikom pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerjih v zvezi z upravljanjem.
  • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, idealnem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnine, ce gre za najemno stanovanje.
  • Dajanje informacij lastnikom in uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov.
  • Arhiviranje vse dokumentacije.
  • Organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje in pomoč pri odločanju.
  • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.

NAŠE REFERENCE

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777