Tehnično strokovna opravila

Naše storitve:

 • Pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava programa vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega) stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, organiziranje obravnave programa ter njegove verifikacije po lastnikih.
 • Objava del in zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 • Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.
 • Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela.
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanje večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 • Nadzor pri izvajanju del.
 • Količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih vzdrževalnih del ali prenove.
 • Organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe.
 • Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja.
 • Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov.
 • Organiziranje odprave škode ali vzpostavitve v prvotno stanje.
 • Priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.

NAŠE REFERENCE

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777