Pravno-premoženjska opravila

Naše storitve:

 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah (obseg pooblastil za zastopanje se dogovori s pogodbo med lastniki in upravnikom).
 • Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge sodišču.
 • Sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanjem s stanovanjsko hišo.
 • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem.
 • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo lastnikov stanovanjske hiše.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.
 • Vodenje evidenc izvršb.
 • Priprava poročila o rezultatih izterjav.
 • Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave najemnine in drugih stroškov, ki jih najemnik ni plačal.
 • Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov o interesentih za spremembo solastniškega deleža na skupnih prostorih v etažno lastnino.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov o interesentih za preureditev skupnih prostorov oziroma za nadzidavo, dozidavo, prezidavo.
 • Priprava pogodbe o soglasju solastnikov skupnih prostorov o njihovi preureditvi oziroma nadzidavi, dozidavi, prezidavi ter organizacija podpisa pogodbe vseh solastnikov .
 • Priprava in izvedba sprememb pogodbe o upravljanju zaradi sprememb solastniškega deleža kot posledica sprememb skupnih prostorov ali nadzidave, dozidave, prezidave v povečano etažno lastnino.

NAŠE REFERENCE

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777