PREKLIC OBVEZNEGA RAZKUŽEVANJA

1024. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, stran 2490.


Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s prvim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 26. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja O D L O K o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb 1. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 37/20).

2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 00725-24/2020 Ljubljana, dne 13. maja 2020 EVA 2020-2711-0048


Vlada Republike Slovenije Janez Janša predsednik

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777