Reference

Podjetje je registrirano za dejavnost UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI ZA PLAČILO ALI PO POGODBI SKD 68.320.

Za opravljanje dejavnosti imamo pridobljeno Odločbo o izpolnjevanju pogojev skladno s 4. čl. Zakona o gospodarskih družbah.

Naše podjetje je v Ljubljani eden prvih podpisnikov Kodeksa dobrih poslovnih običajev za dejavnost upravljanja in prometa z nepremičninami pri GZS. 

Vlagamo v strokovni razvoj naših sodelavcev. Na Visoki poslovni šoli je sodelavka Nina Jankovič pripravila diplomsko delo z naslovom Upravljanje večstanovanjskih objektov. 

V obdobju od leta 1992 smo na objektih, ki jih upravljamo, realizirali precej večjih vzdrževalnih del: sanacije fasad, sanacije vseh ravnih streh, celostne prenove dvigal, toplotnih postaj, centralnega gretja, kanalizacije... Poleg tega smo popolnoma na novo realizirali plinifikacijo in toplifikacijo objektov. 

Druge reference:

 • Kontinuiteta podjetja kot pravne osebe z isto matično številko od 1992.
 • V tem času nismo nikoli imeli blokiranega računa.
 • V tem času nismo nikoli dobili opomina s strani Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici.

V Ljubljani upravljamo naslednje stanovanjske in poslovne objekte:

 • Einspilerjeva 2
 • Vodovodna 39
 • Poslovni objekt Vodovodna 100    
 • Dunajska 31 
 • Naselje Ramovševa ulica 
 • Miklošičeva 6 
 • Miklošičeva 8  
 • Miklošičeva 8 A  
 • Letališka 32 (poslovni objekt) 
 • Gotska 9, 11,  
 • Zaloška 78A 
 • Pokopališka 1 
 • Pokopališka 36 
 • Klunova 10, 12, 14  
 • Pugljeva 34 
 • Društvena 2 
 • Jarška 22 
 • Malejeva 3 
 • Gosposvetska 5 
 • Ulica Hermana Potočnika 3 
 • Ulica Hermana Potočnika 5 
 • Gosposka 10 
 • Jakšičeva 4,6 
 • Gornji rudnik IV/2
 • Banija 82 Ig 
 • Banija 80 Ig
 • Kolodvorska 4 Grosuplje 
 • Moškričeva 39
 • Lipahova 9
 • Lipahova 11
 • Pot na Fužine 51-53
 • Pokopališka 38
 • Pokopališka 40
 • Cilenškova 37
 • Vidmarjeva 23
 • Šmartinska 10
 • Ilirska 21
 • Cesta II grupe odredov 65
 • Ciril Metodov trg 11
 • Povšetova 58
 • Rožičeva 4
 • Stari trg 11

Zaupajo nam tudi:

 • Davčna uprava R.S. 
 • Ministrstvo za finance R.S. 
 • Okrajno sodišče Ljubljana 

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777