Upravljanje poslovnih stavb

Naše podjetje izvaja:

Tehnično-strokovne storitve
 • Pregled stavbe in funkcionalnega zemljišča.
 • Priprava in izvedba načrta vzdrževanja stavbe
 • Organizacija izvedbe vzdrževalnih del.
 • Organizacija čiščenja in hišniških storitev
 • Skrbna izbira in nadzor izvajalcev.
 • 24-urno dežurno službo za intervencijska popravila – oglasi se zaposleni podjetja DISTOR..

Organizacijsko-administrativne storitve
 • Vodenje evidence o lastnikih in najemnikih.
 • Obračun najemnine za najemnike (opcijsko)
 • Organiziranje Zborov lastnikov in izvedba sprejetih sklepov.
 • Izdelava Poročila o upravnikovem delu..
 • Sodelovanje z upravnim organom za potrebe vodenja registra nepremičnin.

Finančno-računovodske storitve
 • Priprava obračuna in razdeljevanje stroškov storitev in dobav.
 • Sklepanje pogodb o zavarovanju stavbe in njenih skupnih delih ter napravah.
 • Sklepanje pogodb za izvedbo storitev potrebnih za redno obratovanje v okviru danih pooblastil.
 • Zbiranje sredstev rezervnega sklada in varno upravljanje z njimi. –na ločenem računu samo za eno stavbo

Pravne storitve
 • Zastopanje lastnikov v okviru dogovora ali pooblastila v sodnih in upravnih zadevah, povezanih s skupnimi prostori, deli in napravami.
 • Priprava osnutka Pogodbe o medsebojnih razmerjih .
 • Pravna pomoč in svetovanje o upravljanju skupnih prostorov, delov, naprav in pripadajoče okolice.

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777