Reference

Podjetje je registrirano za dejavnost UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI ZA PLAČILO ALI PO POGODBI SKD 68.320.

Za opravljanje dejavnosti imamo pridobljeno Odločbo o izpolnjevanju pogojev skladno s 4. čl. Zakona o gospodarskih družbah.

Naše podjetje je v Ljubljani eden prvih podpisnikov Kodeksa dobrih poslovnih običajev za dejavnost upravljanja in prometa z nepremičninami pri GZS. 

Vlagamo v strokovni razvoj naših sodelavcev. Na Visoki poslovni šoli je sodelavka Nina Jankovič pripravila diplomsko delo z naslovom Upravljanje večstanovanjskih objektov. 

V obdobju od leta 1992 smo na objektih, ki jih upravljamo, realizirali precej večjih vzdrževalnih del: sanacije fasad, sanacije vseh ravnih streh, celostne prenove dvigal, toplotnih postaj, centralnega gretja, kanalizacije... Poleg tega smo popolnoma na novo realizirali plinifikacijo in toplifikacijo objektov. 

Druge reference:

 • Kontinuiteta podjetja kot pravne osebe z isto matično številko od 1992.
 • V tem času nismo nikoli imeli blokiranega računa.
 • V tem času nismo nikoli dobili opomina s strani Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici.

V Ljubljani upravljamo naslednje stanovanjske in poslovne objekte:

 • Einspilerjeva 2
 • Vodovodna 39
 • Poslovni objekt Vodovodna 100  
 • Poslovni objekt Dunajska 106  
 • Dunajska 31 
 • Naselje Ramovševa ulica 
 • Župančičeva 18  
 • Miklošičeva 6 
 • Miklošičeva 8  
 • Miklošičeva 8 A  
 • Letališka 32 (poslovni objekt) 
 • Gotska 9, 11,  
 • Lipahova 9, 11, 13 
 • Zaloška 78A 
 • Pokopališka 1 
 • Pokopališka 36 
 • Klunova 10, 12, 14  
 • Pugljeva 34 
 • Društvena 2 
 • Jarška 22 
 • Rojčeva 19 
 • Rojčeva 21 
 • Malejeva 3 
 • Gosposvetska 5 
 • Tacenska trojka (naselje 6 objektov) 
 • Ulica Hermana Potočnika 3 
 • Ulica Hermana Potočnika 5 
 • Gosposka 10 
 • Jakšičeva 4,6 v
 • Leskovškova 8 (poslovni objekt)v
 • Gornji rudnik IV/2
 • Banija 82 Ig 
 • Kolodvorska 4 Grosuplje 

Hišniška – vzdrževalna dela opravljamo za naslednje objekte:

 • Ministrstvo za finance RS 
 • GORENJE Dunajska 53  
 • Poslovni Center Dunajska 106 
 • Poslovni objekt Vodovodna 100 
 • Poslovni objekt Letališka 32 
 • Naselje Ramovševa ulica

Čiščenje opravljamo v naslednjih objektih

 • Zaloška 78/a,  Ziherlova 6, Naselje Ramovševa, Lipahova 9-13, Tacenska trojka, 
 • Miklošičeva 8, Župančičeva 18,  Einspielerjeva 2,  

Zaupajo nam tudi:

 • Davčna uprava R.S. 
 • Zavod za blagovne rezerve R.S. 
 • Ministrstvo za finance R.S. 
 • Okrajno sodišče Ljubljana 
 • Institut za Revizijo 
 • Zveza računovodij

Iščete upravnika?

Zaupajte nam nekaj osnovih podatkov vašega objekta ter vaše kontaktne podate in poslali vam bomo našo ponudbo.

ZAHTEVAJ PONUDBO

BREZPLAČNA POMOČ

Brezplačno svetovanje strankam v zvezi z upravljanem in vzdrževanjem objekta

 01 542 10 70 | 041 759 777